Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 
Po dohodě s dalšímy pořadateli Závodů Pionýrů předkládáme nová pravidla zhodná s dalšímy závody:
 
Kategorie Speciál:

1. Podvozek - 1.Nutno zachovat původní rám, lze provést úpravu pro použití jiných tlumičů a výztuhu pro zvýšení bezpečnosti
                              2. Pneu volné, nesmí však být opatřeny hřeby nebo jinak nebezpečně upravovány,
                                3. Řidítka volná
                                4.Závodní stroj musí být přiměřeně kapotovaný, tak, aby kapoty z bezpečnostních důvodů překryly veškeré náchylné a nebezpečné agregáty nebo ostré hrany

2. Motor -       1. Nutno zachovat původní skříň motoru a válec
                              2. Bez dalších úprav : skříň motoru klika zachovat zdvih 44mm
                              3. Volné- primární převod karburátor v převodovce lze měnit odstupňování při zachování 3 rychl. stupňů
                              4. Zapalování volné
                              5. Válec původní
                              6. Hlava válce volná
                              7. Vrtání max. 40,00 mm tj. 55,264 ccm
                              8. Sekundární převod volný
                              9. Výfuk volný
 
Kategorie Klasik:
 
1. Podvozek- 1. Rám, oplechování, tlumiče, bez dalších úprav
                              2. Pneu volné
                              3. Řidítka volná
                              4. Lze navařit výztuhu rámu pod nádrží pro větší bezpečnost
 
2. Motor -      1. Nutno zachovat původní skříň motoru, válec, hlavu, karburátor
                            2. Válec původní - lze upravovat odebíráním materiálu  
                            3. Vrtání max. 40,00 mm tj. 55,264 ccm
                            4. Nelze použít klapky
                            5. Zapalování volné
                            6. Převodovka třístupňová možno upravit odstupňování
                            7. Spojka původní
                            8. Sekundární převod volný
                            9. Výfuk volný
               
Pravidla stejná pro obě kategorie:
 
J e z d c i
Závodníci jsou povinni mít u sebe občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny. Za jezdce mladší patnácti let zodpovídají jeho rodiče, zákonní zástupci.
Minimální věková hranice je omezena věkem 12ti let, horní věková hranice bez omezení,
povinná výbava: motocyklová helma, brýle, dlouhé kalhoty a pevná obuv. pozn.: závodník bez povinné výbavy bude ze závodu vyloučen doporučená výstroj: rukavice, chrániče holení a páteře

P o v i n n o s t i  a  z o d p o v ě d n o s t
Všichni soutěžící se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí, což stvrdí svým podpisem na příslušný formulář před startem závodu. Pořadatel odpovídá za bezpečný a regulérní průběh závodu. Pořadatelem bude zajištěno zejména: zabezpečení zdravotní služby, zajištění prostředků požární ochrany, administrace aj.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic nebo programu závodu.

Porada s jezdci
Porada se bude konat podle časového rozvrhu místo určí pořadal po skončení volných tréninků. Této porady se musí zúčastnit všichni jezdci a oficiální činovníci. Během tohoto setkání se budou projednávat všechny náležitosti,  které se týkají tratě a bezpečnosti. Po této poradě bude předveden kompletní startovací postup a vydány další pokyny.

Volná zkouška startu
Bude prováděna tak, že jezdec nastupující do tréninku bude vypuštěn na trať tak, aby si start mohl vyzkoušet – jinak zkouška startu je zakázána.

Start
1. Prostor startu
prostor startu je 5 m za a před startovní čárou
jezdec si může upravovat prostor startu za startovní čárou
do prostoru startu může pouze jezdec a jeho technik
2. Postup startu
start je hromadný s motory v chodu
start začíná zvednutím praporu
v případě poruchy motocyklu, může mechanik k jezdci až po provedení startu

Pořadí v jízdě:
Rozjížďka je ukončena v okamžiku, kdy je poslednímu závodníkovi ukázán šachovnicový praporek vyjma závodníků, kteří rozjížďku nedokončí z technických  či jiných důvodů.

 
TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek